zašto društveno odgovorno POSLOVANJE?

Još krajem prošlog veka ljudi širom sveta su prepoznali izuzetno negativne posledice koje su proistekle iz društveno neodgovornog poslovanja po društvo i životnu sredinu, kao i potrebu da se stvore određene kontra mere za ublažavanje tih posledica.

Jedan od glavnih problema današnjice je svakako zaštita životne sredine i kompanije svih veličina su u obavezi da svoje poslovanje učine energetski efikasnim i održivim, što sa druge strane takođe doprinosi i značajnom smanjenju troškova na svim nivoima.

 

ŠTA SMO SVE URADILI?

Pre svega, pobrinuli smo se da sva naša vozila kao gorivo koriste TNG.

TNG ima veoma značajne ekološke prednosti kao alternativno gorivo koje može biti prihvaćeno prema sve strožijim standardima o emisiji supstanci u izduvnim gasovima motornih vozila. Na osnovu toga sa TNG-om se mogu dobiti konkretni rezultati u poboljšanju kvaliteta vazduha sto je posebno značajno u urbanim područjima. Mnoga ispitivanja i izrađene studije potvrdile su praktične i relativno jeftine mogućnosti poboljšanja kvaliteta vazduha posebno u gradskim sredinama pri koriscenju vozila sa pogonom na TNG.

Izduvni gasovi kod vozila koja koriste TNG kao pogonsko gorivo ne sadrže teške metale, a sadržaj sumpora je niži i u odnosu na niskosumporni benzin i niskosumporni dizel.oksida (NOx)

ŽELITE DA POMOGNETE NAŠ CILJ?