EKOLOŠKA SVEST

Jasno definisana strategija budućnosti razvoja naše kompanije je utemeljana na čvrstom principu smanjenja uticaja na životnu sredinu prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti, a time i podsticanju drugih kompanija i pojedinaca da svoje razmišljanje i dela sprovode u pravcu unapređenja ekologije i ekološkog razvoja u svojoj poslovnoj i životnoj sredini.

Odluku da u ovoj priči uspe, naša kompanija donela je odabirom strateškog partnera.

care

STRATEŠKI PARTNER NAŠE KOMPANIJE

pojedinacan eeg bez pozadine copy 1024x430

dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva, kulture, tradicije i omladinskog rada

Udružene akcije:
collaboration

KILOMETRI ZA BUDUĆNOST

KORPORACIJE ZA BUDUĆE GENERACIJE

KILOMETRI ZA BUDUĆNOST

“Kilometri za budućnost” predstavlja akciju usmerenu na podsticanje smanjenja emisije štetnih gasova, pri upotrebi vozila koja obavljaju poslove važne za funkcionisanje sistema Republike Srbije.

Takvu važnu ulogu ima i usluga naše kompanije “TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI”, koja omogućava nesmetano funkcionisanje platnog sistema Republike Srbije. Prevozeći novac desetinama svojih vozila, naša kompanija se opredelila da doprinese ekološkom razvoju smanjenjem uticaja na životnu sredinu, upotrebom vozila na metan (CNG) i prirodni gas (TNG) i obavezala se da do 2020- godine u potpunosti, iz upotrebe, izbaci DIZEL vozila.

Angažujući našu kompaniju, doprinosite smanjenju štetnih gasova u atmosferi i deo sredstava donirate za akcije pošumljavanja, odgovornog upravljanja otpadom i ekološke edukacije dece i mladih.

Sva naša vozila koja koriste ekološki prihvatljivija goriva TNG I CNG su brendirana i prelazeći stotine kilometara širom Srbije pozivaju na zaštitu životne sredine, noseći moto “Misli globalno, deluj lokalno”.

KORPORACIJE ZA BUDUĆE GENERACIJE

“Korporacije za buduće generacije” predstavlja akciju usmerenu na širenje ekološke svesti i potrebe održivog razvoja, kod poslodavaca koji su naši saradnici i kod korisnika usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.

Važnu ulogu u definisanju kategorije rizika svake kompanije i definisanju odgovora na sve rizike nudi osnovni instument za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, a to je nacionalni standard SRPS A.L2:003, koji omogućava globalan pristup bezbednosti organizacije, jer njegova metodologija podrazumeva analizu i ocenu svih aspekata korporativne bezbednosti: od opasnosti vezanih za sistem menadžmenta, bezbednosti i zdravlja na radu, preko protivpožarne zaštite, do opasnosti vezanih za unutrašnju normativnu regulativu i protivpravno delovanje unutar i/ili van kompanije, ali i veoma važne EKOLOŠKE RIZIKE.

Ono što nas razlikuje od drugih je stručna podrška i edukacija, koju možete dobiti od naših partnera Inženjera zaštite životne sredine, o tome na koji način možete da unapredite upravljanje otpadom u Vašoj kompaniji, doprinesete poboljšanju kvaliteta voda i smanjite uticaj na klimatske promene. Svoj doprinos zaštiti životne sredine započnite primenom mera koje su predložene u informativno-edukativnoj brošuri koju dobijate uz akt koji smo Vam izradili, a nastavite svakodnevnim razvojem i unapređenjem svog poslovanja ka održivom razvoju.

Angažujući našu kompaniju na izradi akta, donirate deo sredstava za akcije pošumljavanja, odgovornog upravljanja otpadom i ekološke edukacije dece i mladih.