animation top es final
asset 2
Jasno definisana strategija budućnosti razvoja naše kompanije je utemeljana na čvrstom principu unapređenja ekologije i ekološkom razvoju u našoj poslovnoj i životnoj sredini
layer 1
Jasno definisana strategija budućnosti razvoja naše kompanije je utemeljana na čvrstom principu smanjenja uticaja na životnu sredinu prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti, a time i podsticanju drugih kompanija i pojedinaca da svoje razmišljanje i dela sprovode u pravcu unapređenja ekologije i ekološkog razvoja u svojoj poslovnoj i životnoj sredini. Odluku da u ovoj priči uspe, naša kompanija donela je odabirom strateškog partnera: Inženjeri zaštite životne sredine.

Kilometri za budućnost

element

„Kilometri za budućnost“ predstavlja akciju usmerenu podsticanju smanjenja emisije štetnih gasova, pri upotrebi vozila koja obavljaju poslove važne za funkcionisanje sistema Republike Srbije.
Usluga naše kompanije – „Transport novca i vrednosti“, omogućava nesmetano funkcionisanje platnog sistema Republike Srbije. Prevozeći novac desetinama svojih vozila, naša kompanija se opredelila da doprinese ekološkom razvoju smanjenjem uticaja na životnu sredinu, zbog čega koristimo vozila na metan (CNG) i prirodni gas (TNG).
Angažujući našu kompaniju, doprinosite smanjenju štetnih gasova u atmosferi i deo sredstava donirate za akcije pošumljavanja, odgovorno upravljanje otpadom i ekološku edukaciju dece i mladih.
Sva naša vozila, koja koriste ekološki prihvatljivija goriva TNG I CNG, su brendirana, a prelazeći stotine kilometara širom Srbije, pozivaju na zaštitu životne sredine, noseći moto: „Misli globalno, deluj lokalno!“

Korporacije za buduće generacije

element

„Korporacije za buduće generacije“ predstavlja akciju usmerenu širenju ekološke svesti.
Ono što našu kompaniju razlikuje od drugih, je stručna podrška i edukacija, koju možete dobiti od naših partnera – Inženjera zaštite životne sredine. Ovom saradnjom možete unaprediti upravljanje otpadom u Vašoj kompaniji, doprineti poboljšanju kvaliteta voda i smanjiti uticaj na klimatske promene. Svoj doprinos zaštiti životne sredine započnite primenom mera koje su predložene u informativno-edukativnoj brošuri, dobijenoj uz Akt o proceni rizika, izrađen od strane naše kompanije.
Angažujući našu kompaniju, doprinosite smanjenju štetnih gasova u atmosferi i deo sredstava donirate za akcije pošumljavanja, odgovorno upravljanje otpadom i ekološku edukaciju dece i mladih.

pogledajte naše
USLUGE

usluge


Klijenti kompanije

element

clients final

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

element

short client list hq