EKOLOŠKA SVEST

Jasno definisana strategija budućnosti razvoja naše kompanije utemeljana je na čvrstom principu smanjenja uticaja na životnu sredinu prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti; te podsticaju drugih kompanija i pojedinaca da svoje razmišljanje i dela sprovode u pravcu unapređenja ekologije i ekološkog razvoja u svojoj poslovnoj i životnoj sredini.

Odluku da u ovoj priči uspe, naša kompanija donela je odabirom strateškog partnera.

STRATEŠKI PARTNER NAŠE kompanije JE

dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva, kulture i tradicije i omladinskog rada.

UDRUŽENE AKCIJE:

KILOMETRI ZA BUDUĆNOST
KORPORACIJE ZA BUDUĆE GENERACIJE

KILOMETRI ZA BUDUĆNOST

“Kilometri za budućnost” predstavlja akciju usmerenu na podsticanje smanjenja emisije štetnih gasova pri upotrebi vozila koja obavljaju poslove važne za funkcionisanje sistema Republike Srbije.

Takvu važnu ulogu ima i usluga naše kompanije “TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI”  koja omogućava nesmetano funkionisanje platnog sistema Republike Srbije. Prevozeci novac desetinama svojih vozila, naša kompanija se opredelila da doprinese ekološkom razvoju smanjenjem uticaja na životnu sredinu upotrebom vozila na metan (CNG) i prirodni gas (TNG). I obavezala se da do 2020 godine u potpunosti iz upotrebe izbaci DIZEL vozila.

Angažujući našu kompaniju doprinosite smanjenju štetnih gasova u atmosferi (Studija slučaja – link ka posebnoj stranici) i deo sredstava donirate za akcije pošumljavanja, odgovornog upravljanja otpadom i ekološke edukacije dece i mladih.

Sva naša vozila koja koriste ekološki prihvatljivija goriva TNG I CNG su brendirana i prelazeći stotine kilometara širom Srbije pozivaju na zaštitu životne sredine noseći moto “Misli globalno, deluj lokalno”. 

Akcija KILOMETRI ZA BUDUĆNOST traje od 04.09.2019-31.12.2022 sa mogućnošču proširenja.

korporacije za buduće generacije

“Korporacije za buduće generacije” predstavlja akciju usmerenu na širenje ekološke svesti i potrebe održivog razvoja kod poslodavaca koji su naši saradnici i kod korisnika usluge izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.

Važnu ulogu u definisanju kategorije rizika svake kompanije i definisanje odgovora na sve rizike nudi  osnovni instument za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, a to je nacionalni standard SRPS A.L2:003 koji omogućava globalan pristup bezbednosti organizacije, jer njegova metodologija podrazumeva analizu i ocenu svih aspekata korporativne bezbednosti: od opasnosti vezanih za sistem menadžmenta, bezbednošću i zdravljem na radu, preko protivpožarne zaštite do opasnosti vezanih za unutrašnju normativnu regulativu i protivpravno delovanje unutar i/ili van kompanije, ali i veoma važne EKOLOŠKE RIZIKE.

Ono što nas razlikuje od drugih  je stručna podrška i edukacija koju možete dobiti od naših partnera Inženjera zaštite životne sredine o tome na koji način možete da unapredite upravljanje otpadom u Vašoj kompaniji, doprinesete poboljšanju kvaliteta voda i smanjite uticaj na klimatske promene. Svoj doprinos zaštiti životne sredine započnite primenom mera koje su predložene u informativno-edukativnoj brošuri koju dobijate uz akt koji smo Vam izradili, a nastavite svakodnevnim razvojem i unapređenjem svog poslovanja ka održivom razvoju. 

Angažujući našu kompaniju na izradi akta donirate deo sredstava za akcije pošumljavanja, odgovornog upravljanja otpadom i ekološke edukacije dece i mladih.

Akcija KORPORACIJE ZA BUDUĆE GENERACIJE traje od 22.09.2019-31.12.2022 sa mogućnošču proširenja.