OBUKA FIZIČKIH LICA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ​

U skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju a po rešenju izdatom od strane sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova, “Patrol 023” sprovodi obuku svih zainteresovanih fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Obuka se sprovodi u skladu sa svim zakonskim propisima koji regulišu oblast privatnog obezbeđenja i fizičkotehničke zaštite. Obuka predstavlja osnovi uslov za izlazak na ispit pred komisijom MUP-a na osnovu kojeg se izdaje licenca za obavljanje poslova fizičkotehničkog obezbeđenja. Obuku sprovodimo za sledeće licence:

1. procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

2. fizičko-tehničke zaštite lica i imovine, transporta novca i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

Obuku polaznika vrše eminentni stručnjaci iz oblasti bezbednosti, pravnih nauka, bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite, prve pomoći i borilačkih veština. Koji su svoje znanje i iskustvo stekli baveći se bezbednosnim poslovima u MUP-u, advokaturi i privatnom sektoru.

Za sprovođenje obuke “Patrol 023” pripemio je dva adekvatana poslovna prostora opremljena svim neophodnim pomagalima i učilima za kvalitetno sprovođenje obuke svih polaznika teoriske nastave. Obuka borilačkih veština odnosno vežbi samoodbrane obavlja se u dve sportske sale opremljene opremom za najkvalitetnije sportske vežbe.

Svim kandidatima omogućićemo širok sprektar zananja neophodnih za uspešno polaganje stručnog ispita.

 

PROGRAM OBUKE

 

Osnovna obuka (LF1) za službenika obezbeđenja sadržana je u 101-om školskom času;

  • osnovi bezbednosti,
  • osnovi prava,
  • osnovi prve pomoći,
  • PPZ,
  • borilačke veštine i samoodbrane,
  • bezbedno rukovanje vatrenim oružijem)

Dodatno se može pohađati još 7 časova za specijalističke poslove bezbednosti (LF2) koju kandidati moraju da odslušaju i na osnovu koje stiču mogućnost polaganja za licencu.

Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti putem brojeva telefona 023/512-850 i 064/647-88-36, svakog radnog dana u periodu od 07:00h do 14:00h.