FTO obuka

Kompanija Patrol 023 sprovodi obuku lica za polaganje stručnog ispita, u cilju dobijanja licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

FTO obuka

U skladu sa
Zakonom o privatnom obezbeđenju
*po rešenju izdatom od strane sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova
naša kompanija sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova
privatnog obezbeđenja

element smallProces obuke


Obuka se sprovodi u skladu sa svim zakonskim propisima, koji regulišu oblast privatnog obezbeđenja i fizičko-tehničke zaštite.

Obuka predstavlja osnovni uslov za izlazak na ispit, pred komisijom MUP-a, na osnovu kojeg se izdaje licenca za obavljanje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Obuku polaznika vrše eminentni stručnjaci iz oblasti bezbednosti, pravnih nauka, bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite, prve pomoći i borilačkih veština. Svoje znanje i iskustvo su stekli baveći se bezbednosnim poslovima u MUP-u, advokaturi i privatnom sektoru.

Za sprovođenje obuke, naša kompanija je pripremila dva adekvatna poslovna prostora, opremljena svim neophodnim pomagalima. Svim našim kandidatima omogućićemo širok sprektar znanja, neophodnih za uspešno polaganje stručnog ispita.

element smallPravilnik i program obuke


Pravilnikom o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenje i redarske službe, propisuje se program i način obavljanja obuke fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.