TRANSPORT NOVCA I VREDNOSTI

PATROL 023 pruža usluge transporta novca i vrednosti i u tu svrhu raspolaže namenskim vozilima prilagođenim potrebama kvalitetno obavljenog posla i dobro obučenog i opremljenog ljudstva a sve u cilju da transport i prateći procesi budu bezbedni i osigurani.

Promet novca u tranzitu se obavlja vozilima posebno prilagođenim i obezbeđenim. Svako vozilo poseduje 24/7 satelitsko (GPS) praćenje kontrolisano iz monitoring centra i posebne zaštitne kase shodno proceni o ugroženosti. Komunikacija se obavlja zatvorenom mrežom mobilne telefonije u kojoj se nalaze svi naši zaposleni.

Ljudstvo koje obavlja poslove iz ove delatnosi, jeste posebno odabrano, i ispunjava sve profesinalne uslove uz poštovanje svih kodeksa rada u ovim poslovima. Obučeni su za rukovanje dugim i kratkim vatrenim oružjem i vožnjom u kritičnim situacijama.

Sve vrednosti u transportu osigurane su kod renomirane osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje sa kojom PATROL 023 ima razvijenu saradnju, dok su sve procedure rada usklađene sa zahtevima ove osiguravajuće kuće.

Pružanjem usluga transporta novca u stanju smo da ispunimo sve specifične zahteve naručioca posla kao i da izvedemo interventne pošiljke u minimalnom vremenskom periodu.