Zakonska regulativa

Usluge privatnog obezbeđenja ne spadaju u policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave
Vaša zaštita je naša briga!

Privatno obezbeđenje


obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova:
zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom, kada ti poslovi nisu u isključivoj nadležnosti državnih organa, kao i poslove
transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki,
održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana (redarska služba), koje vrše pravna lica i preduzetnici registrovani za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe.

Pravna lica i preduzetnici,
koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, ne mogu vršiti poslove zaštite lica i imovine koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode, koje ti organi primenjuju na osnovu posebnih propisa.

pogledajte naše
USLUGE


Klijenti kompanije

element

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

element