Zaštita podataka o ličnosti

Kompanija Patrol 023 svojim klijentima pruža usluge u oblasti GDPR-a

Zaštita podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
(„Sl.glasik RS“ broj 87/2018)
je obavezujuć za sva pravna lica.
Usklađivanje sa ovim zakonom je jedna od usluga koju naš stručni tim pruža