USLUGE

Kako bismo Vam približili našu delatnost, u nastavku se nalazi spisak usluga koje
kompanija Patrol 023 pruža:

– fizičko obezbeđenje objekata, manifestacija, sportskih događaja i drugih javnih
skupova,
– obuka lica za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za vršenje poslova
privatnog obezbeđenja,
– transport novca i vrednosti – u skladu sa potrebama klijenata (sa uključenim
osiguranjem novca),
– izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koji je zakonska
obaveza svih pravnih lica, (sa uključenom uslugom odgovornog lica),
– protiv-požarna straža – stalno dežurstvo obučenih lica (obaveza za objekte prve i
druge kategorije požarne ugroženosti),
– uslužno alkotestiranje zaposlenih profesionalnim Drager aparatom,
– usluge u oblasti GDPR,
– konsultantske usluge u oblasti korporativne bezbednosti.